۱۳۹۲ شهریور ۱۸, دوشنبه

نيم‌نوشته


- امشب چرا یه طوری شدی ؟
- چطور شدم؟
- مشخصه یه چیزی میخای بگی. یه چیز بد.
- آره خب. ولی از کجا فهمیدی؟
- یه ساله هر شب داریم چت میکنیم, مثل کف دستم میشناسمت
- نه.   نه،   ن ه ه ه ه ه ه ه ه
- چی نه؟
- تو منو نمیشناسی
خسته شدم. دیگه نمیتونم. فاصله لعنتی داره نابودم میکنه. نمیخام مجازی باشیم میخام حقیقی باشیم میخام حست کنم. میخام لمست کنم
- عزیزم بین من و تو فاصله ای نیست.من تو قلبتم همیشه. توام تو قلب منی عشقم
- من نمیخوام که توی قلبم باشی میخوام اینجا کنارم باشی.
- علی...
- نه...نمیتونم
- علی...علیییییی
جواب بده
علی
علی رفتی
چرا جواب نمیدی
علی
علی
ع ل ی...

۴ نظر: