۱۳۹۲ شهریور ۲۵, دوشنبه

تشييع جنازه


دلم كمي مرگ ميخواهد
و بعدش كمي تشييع جنازه
و بعد بنشينيم كمي در مورد دلايل مرگم صحبت كنيم
حالا كمي گريه كن
كمي هم خرما بخور
خب ديگر بخواب كنارم
خرما را نبايد ميخوردي
تشييع جنازه ي دونفره مان مبارك


۲ نظر: