۱۳۹۲ مهر ۶, شنبه

سكانس آخر

اشتباهی به دنیا آمده ام
می‌روم
شاید دفعه‌ی بعد درست به دنیا آمدم
آن طور كه شما دوست داريد
دفعه بعد
با قاطعیت
یا نامم نیما خواهد بود یا نینا
نه ترکیبی از هر دو
مادرم بهتر می‌داند درباره‌ی چه حرف می‌زنم...

لطفا مرا ناکام ننامید
شما نمیدانید کام من چیست
من به کامم رسیدم


۱ نظر: