۱۳۹۴ بهمن ۵, دوشنبه

نیم نوشته‌ی چهارمدر عجبم کجاست عدالت این جهان...
هیچ چیز سر جایش نیست،
نه من در قلب توام،
نه تو در آسمانی.
۲ نظر: