۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۴, شنبه

Off Button

تو آرشیو اهنگام دنبال یه آهنگ میگردم که وقتی گوش میدم بهش چیزی نشنوم
دوس دارم یه چیزی بنویسم که جلو چشم همه باشه ولی کسی نخونتش
دنبال یه دارو میگردم که بخورم برم کما بعد از چهل سال از خواب بیدار شم
نمیدونم بی دلیل یاد بلا تار افتادم. فقط یه فیلم ازش دیدم. رکمایستر هارمونی. هیچی هم نفهمیدم از فیلم. فقط صحنه اول فیلم و نمایش یارو برام جالب بود
نمیفمی چی میگم؟ مهم نیس. خودمم نمیفمم چی میگم


۳ نظر: