۱۳۹۴ خرداد ۳۱, یکشنبه

مذاکرات

آدم با تو که میشیند پای مذاکره، دوس دارد هی به نتیجه نرسد و مذاکرات را تمدید کند، خواه در ژنو و لوزان باشد خواه در کافه ی سر خیابان و نیمت پارک. فکت شیت ات رو پاره کن بنداز دور.این همه و حرف و حدیث برای چه! توافقی در کار نیست. چشم هایت مانع اصلی مذاکرات است.

۲ نظر: